Trang chủ Vấn đề về Tiêu hóa

Vấn đề về Tiêu hóa

Thuốc Racedagim 30: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Racedagim 30 Hộp 25 gói x 3 gam thuốc bột SĐK VD-11508-10. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Racecadotril 30mg

Thuốc Abinta Tab.: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Abinta Tab. Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-10682-10. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Pancreatin; Simethicone

Thuốc AG-Ome: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc AG-Ome Hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài bao phim SĐK VD-10977-10. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Omeprazol magnesi tương đương với 20 mg Omeprazol

Thuốc Racedagim 10: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Racedagim 10 Hộp 10 gói x 1gam thuốc bột SĐK VD-11507-10. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Racecadotril 10mg

Thuốc Agimoti: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Agimoti Hộp 10 vỉ xé x 10 viên nén SĐK VD-10061-10. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Domperidon maleat tương đương với Domperidon 10mg
Thuốc-Enteric

Thuốc Enteric: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Enteric Hộp 30 gói x 3g thuốc bột SĐK VD-2066-06. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Hỗn hợp calci lactat và vi khuẩn lactic, nhôm hydroxide, kaolin

Thuốc Alverin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Alverin Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 15 viên SĐK VD-5713-08. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Alverin citrat

Thuốc Cimetidin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cimetidin Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-5703-08. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Cimetidin

Thuốc R Loc 300: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc R Loc 300 Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-2262-06. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Ranitidine hydrochloride

Thuốc Ranicid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ranicid Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-2015-06. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Ranitidine hydrochloride