Phòng Khám Răng Hàm Mặt – BS. Nguyễn Thanh Hương

Địa chỉ Lưu Phái, Phường Ngũ Hiệp, Quận Thanh Trì, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Khám Răng Hàm Mặt – BS. Nguyễn Thanh Hương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nhi khoa – BS. Nghiêm Xuân Hải

Địa chỉ 20 Tổ 7 Khu Ga, phường Văn Điển, Quận Thanh Trì, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa – BS. Nghiêm Xuân Hải bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám bệnh Nội khoa bác sĩ Vũ Thị Hoa

Địa chỉ Cụm 1 Quỳnh Đô, phường Vĩnh Quỳnh, Quận Thanh Trì, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám bệnh Nội khoa bác sĩ Vũ Thị Hoa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám khoa Nhi Thảo Nguyên – cơ sở 2

Địa chỉ Thôn Thượng, Phường Thanh Liệt, Quận Thanh Trì, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám khoa Nhi Thảo Nguyên – cơ sở 2 bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Nội tổng hợp - BS. Nguyễn Thị Nhâm

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Thị Nhâm

Địa chỉ Thôn Ngọc Hồi, phường Ngọc Hồi, Quận Thanh Trì, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Thị Nhâm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Ung Bướu - BS.CKI. Cao Thị Hồng Thắm

Phòng khám Ung Bướu – BS.CKI. Cao Thị Hồng Thắm

Địa chỉ 62 khu đường đất Yên Xá, phường Tân Triều, Quận Thanh Trì, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Ung Bướu – BS.CKI. Cao Thị Hồng Thắm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Avatar Phòng khám Nội tổng hợp 103 - BS. Đỗ Công Hải

Phòng khám Nội tổng hợp 103 – BS. Đỗ Công Hải

Địa chỉ Đại Áng, phường Đại Áng, Quận Thanh Trì, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp 103 – BS. Đỗ Công Hải bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Avatar Phòng khám Ngoại tổng hợp - ThS.BS. Phạm Bá Tuân

Phòng khám Ngoại tổng hợp – ThS.BS. Phạm Bá Tuân

Địa chỉ 17 lk 2 Khu đô thị Đại Thanh, phường Thanh Liệt, Quận Thanh Trì, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Ngoại tổng hợp – ThS.BS. Phạm Bá Tuân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Avatar Phòng khám Đa khoa Hồng Thái

Phòng khám Đa khoa Hồng Thái

Địa chỉ VT 13-LK2 Khu đô thị Đại Thanh, Phường Thanh Liệt, Quận Thanh Trì, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Hồng Thái bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ