Danh sách tổng hợp

Thuốc Methocarbamol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Methocarbamol là thuốc gốc nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần chính là Methocarbamol. Các biệt dược Myomethol

Thuốc Mephenesin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Mephenesin là thuốc gốc nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần chính là Mephenesin. Các biệt dược Meyerdecontyl; Decozaxtyl 250mg

Thuốc Neostigmin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Neostigmin là thuốc gốc nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần chính là Neostigmin methylsulfat. Các biệt dược Neo cholynbrookes

Thuốc Eperisone: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Eperisone là thuốc gốc nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần chính là Eperisone hydrochloride. Các biệt dược Apesone tablet; Hawonerion; Sismyodine

Thuốc Vecuronium: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vecuronium là thuốc gốc nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần chính là Vecuronium bromide. Các biệt dược Norcuron;Survec

Thuốc Tolperisone: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Tolperisone là thuốc gốc nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần chính là Tolperisone HCL. Các biệt dược Mydocalm 150mg film coadted tablets
Thuốc Tizanidine 2mg 4mg

Thuốc Tizanidine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Tizanidine là thuốc gốc nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần chính là Tizanidine hydrochloride. Các biệt dược Tinzyl

Thuốc Thiocolchicoside: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Thiocolchicoside là thuốc gốc nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần chính là Thiocolchicoside. Các biệt dược Coltramyl 4mg

Thuốc Rocuronium: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Rocuronium là thuốc gốc nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần chính là Rocuronium bromide.. Các biệt dược Esmeron

Thuốc Baclofen: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Baclofen là thuốc gốc nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần chính là Baclofen. Các biệt dược Baclosal; Prindax