Danh sách tổng hợp

Hình ảnh Thuốc Cancetil

Thuốc Fentonil Vaginal Cream: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Fentonil Vaginal Cream Hộp 1 tuýp 40g SĐK VN-17092-13. Nhóm Thuốc phụ khoa có thành phần Fenticonazol Nitrate 2g/100g

Thuốc Vigirmazone 200: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vigirmazone 200 Hộp 1 vỉ x 3 viên SĐK VN-17649-14. Nhóm Thuốc phụ khoa có thành phần Clotrimazol 200mg

Thuốc Vigirmazone 500: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vigirmazone 500 Hộp 1 vỉ x 3 viên SĐK VN-17650-14. Nhóm Thuốc phụ khoa có thành phần Clotrimazol 500mg

Thuốc Cyclogest 400mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cyclogest 400mg Hộp 3 vỉ x 5 viên SĐK VN-17146-13. Nhóm Thuốc phụ khoa có thành phần Progesterone 400mg

Thuốc Clougit: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Clougit Hộp 2 vỉ x 6 viên SĐK VN-16987-13. Nhóm Thuốc phụ khoa có thành phần Clotrimazol 100mg

Thuốc Candid -V6: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Candid -V6 Hộp 1 vỉ x 6 viên SĐK VN-17046-13. Nhóm Thuốc phụ khoa có thành phần Clotrimazol 100mg
Hình ảnh Thuốc Viên đạn đặt âm đạo Ovumix

Thuốc Viên đạn đặt âm đạo Ovumix: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Thuốc Viên đạn đặt âm đạo Ovumix Hộp 1 vỉ x 6 viên SĐK VN-16700-13. Nhóm Thuốc phụ khoa có thành phần Metronidazole 300mg; Miconazole nitrate 100mg; Neomycin sulfate 48,8mg; Polymycin B sulfate 4,4mg; Gotu Kola 15mg

Thuốc Neo-Penotran Forte L: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Neo-Penotran Forte L Hộp 1 vỉ x 7 viên SĐK VN2-62-13. Nhóm Thuốc phụ khoa có thành phần Metronidazole 750mg; Miconazol nitrat 200mg; Lidocaine 100mg

Thuốc Cervidil: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cervidil Hộp 1 Túi chứa 1 hệ phân phối thuốc SĐK VN2-59-13. Nhóm Thuốc phụ khoa có thành phần Dinoprostone 10mg / hệ phõn phối thuốc

Thuốc Inimur: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Inimur Hộp 7 vỉ x 2 viên SĐK VN-14087-11. Nhóm Thuốc phụ khoa có thành phần Nifuratel