Danh sách tổng hợp

Hình ảnh Thuốc METROMICON - Trị liệu tại chỗ đối với các trường hợp viêm âm đạo khí hư

Thuốc METROMICON – Trị liệu tại chỗ đối với các trường hợp viêm âm...

Thuốc METROMICON - Trị liệu tại chỗ đối với các trường hợp viêm âm đạo khí hư, ngứa rát do nhiều nguyên nhân khác nhau Hộp 10 viên đạn đặt âm đạo, 2 vỉ × 5 viên SĐK 2338/QLD-KD. Nhóm Thuốc phụ khoa có thành phần Metronidazole 100mg Miconazole nitrate 100mg
Hình ảnh Thuốc Genbay - Viên đặt âm đạo

Thuốc Genbay – Viên đặt âm đạo, trị viêm âm đạo: Hướng dẫn sử...

Thuốc Genbay - Viên đặt âm đạo, trị viêm âm đạo Hộp 2 vỉ x 6 viên đặt SĐK VN-16987-13. Nhóm Thuốc phụ khoa có thành phần Clotrimazole

Thuốc Clovamark: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Clovamark SĐK VN-19172-15. Nhóm Thuốc phụ khoa có thành phần Clotrimazol 100mg

Thuốc Nicnice 1000: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Nicnice 1000 Hộp 1 vỉ x 2 viên SĐK VD-21765-14. Nhóm Thuốc phụ khoa có thành phần Fenticonazol nitrat 1000 mg

Thuốc Nicnice 200: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Nicnice 200 Hộp 1 vỉ x 6 viên SĐK VD-21091-14. Nhóm Thuốc phụ khoa có thành phần Fenticonazol nitrat 200 mg
Hình ảnh Thuốc Cancetil

Thuốc Chimitol vaginal tablet: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Chimitol vaginal tablet Hộp 1 vỉ x 2 viên SĐK VN-18623-15. Nhóm Thuốc phụ khoa có thành phần Clotrimazol 500mg
Hình ảnh Thuốc Cancetil

Thuốc Clovagine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Clovagine Hộp 1 túi nhôm 1 vỉ x 6 viên; Hộp 2 túi nhôm x 5 vỉ x 6 viên SĐK VD-20973-14. Nhóm Thuốc phụ khoa có thành phần Clotrimazol 100 mg

Thuốc Meclon: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Meclon Hộp 2 vỉ x 5 viên SĐK VN-16977-13. Nhóm Thuốc phụ khoa có thành phần Clotrimazole 100mg; Metronidazole 500mg

Thuốc Gynotran: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Gynotran Hộp 1 vỉ x 7 viên SĐK VN2-143-13. Nhóm Thuốc phụ khoa có thành phần Tioconazole 100mg; Tinidazole 150mg

Thuốc Fungiact: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Fungiact Hộp 1 vỉ x 10 viên SĐK VN-16978-13. Nhóm Thuốc phụ khoa có thành phần Metronidazol 500mg; Neomycin sulfat 65.000 IU; Nystatin 100.000 IU