Phòng khám Nội tổng hợp & Siêu âm – BS. DI VĂN ĐUA

Địa chỉ Ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi., TT Châu Hưng, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp & Siêu âm – BS. DI VĂN ĐUA bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. LÂM LINH TRANG

Địa chỉ Số 393, ấp Trà Ban II, Châu Hưng A, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. LÂM LINH TRANG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. NGUYỄN VĂN NGAY

Địa chỉ Số 34, ấp Tam Hưng, Vĩnh Hưng, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. NGUYỄN VĂN NGAY bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. NGUYỄN MINH THẨN

Địa chỉ Số 234 – Ấp Trà Ban II, Châu Hưng A, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. NGUYỄN MINH THẨN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. VÕ THỊ NGỌC ÁNH

Địa chỉ Số 161 – Ấp Cái Dầy, TT Châu Hưng, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. VÕ THỊ NGỌC ÁNH bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. NGUYỄN HOÀNG LONG

Địa chỉ Số 48 – Ấp Sóc Đồn, Hưng Hội, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. NGUYỄN HOÀNG LONG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ