TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH XƯƠNG – YS. Dương Thành Được

Địa chỉ Tổ 14 ấp 2, xã Vĩnh Xương, Thị xã Tân Châu, An Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH XƯƠNG – YS. Dương Thành Được bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ LỘC – YS. Lê Văn Tới

Địa chỉ Tổ 13 ấp Phú Yên, xã Phú Lộc, Thị xã Tân Châu, An Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ LỘC – YS. Lê Văn Tới bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ VĨNH – YS. Nguyễn Văn Cà Lơ

Địa chỉ Tổ 4 ấp Phú An A, xã Phú Vĩnh, Thị xã Tân Châu, An Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ VĨNH – YS. Nguyễn Văn Cà Lơ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN AN – YS. Huỳnh Văn Hiền

Địa chỉ Tổ 9 ấp Tân Hòa C, xã Tân An, Thị xã Tân Châu, An Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TÂN AN – YS. Huỳnh Văn Hiền bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN THẠNH – YS. Nguyễn Văn Dũng

Địa chỉ Tổ 13 ấp Núi Nổi, xã Tân Thạnh, Thị xã Tân Châu, An Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TÂN THẠNH – YS. Nguyễn Văn Dũng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH HÒA – YS. Huỳnh Văn Huân

Địa chỉ Tổ 4 ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hòa, Thị xã Tân Châu, An Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH HÒA – YS. Huỳnh Văn Huân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ LÊ CHÁNH – YS. Lý Minh Trung

Địa chỉ Tổ 1 ấp Vĩnh Thạnh 1, xã Lê Chánh, Thị xã Tân Châu, An Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ LÊ CHÁNH – YS. Lý Minh Trung bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ LONG AN – YS. 001764/Ag-Cchn

Địa chỉ Tổ 24 ấp Long Hiệp, xã Long An, Thị xã Tân Châu, An Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ LONG AN – YS. 001764/Ag-Cchn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ CHÂU PHONG – YS. Nguyễn Văn Thi

Địa chỉ Tổ 3 ấp Vĩnh Tường 1, xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu, An Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ CHÂU PHONG – YS. Nguyễn Văn Thi bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LONG CHÂU – YS. Ngô Văn Phú

Địa chỉ Khóm Long Hưng, phường Long Châu, Thị xã Tân Châu, An Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LONG CHÂU – YS. Ngô Văn Phú bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ