PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Võ Thị Thu Ba

Địa chỉ SỐ 29 NGUYỄN DU AN MỸ, phường An Mỹ, Thành Phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Võ Thị Thu Ba bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Võ Văn Thọ

Địa chỉ 168 Huỳnh Thúc Kháng, phường An Xuân, Thành Phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Võ Văn Thọ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

CƠ SỞ DỊCH VỤ KÍNH THUỐC Á ÂU – BS. Vũ Thị Hiền

Địa chỉ 190 Trần Cao Vân, phường An Xuân, Thành Phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về CƠ SỞ DỊCH VỤ KÍNH THUỐC Á ÂU – BS. Vũ Thị Hiền bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TAM NGỌC – BS. Trương Văn Thạnh

Địa chỉ Thôn Đồng Hành, xã Tam Ngọc, Thành Phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TAM NGỌC – BS. Trương Văn Thạnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Võ Đình Thanh

Địa chỉ 755 Phan Chu Trinh, phường Phước Hòa, Thành Phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Võ Đình Thanh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trình Trung Phong

Địa chỉ 52 Nguyễn Chí Thanh, phường An Mỹ, Thành Phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trình Trung Phong bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG AN PHÚ – BS. Trương Quốc Việt

Địa chỉ Khối phố Phú Trung, phường An Phú, Thành Phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ PHƯỜNG AN PHÚ – BS. Trương Quốc Việt bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Trương Thị Đào

Địa chỉ 201 Trưng Nữ Vương, phường An Mỹ, Thành Phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Trương Thị Đào bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

NHA KHOA VĂN CHƯƠNG – BS. Trần Văn Chương

Địa chỉ 76 Huỳnh Thúc Kháng, phường An Xuân, Thành Phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về NHA KHOA VĂN CHƯƠNG – BS. Trần Văn Chương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Trần Văn Long

Địa chỉ 287 Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, Thành Phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Trần Văn Long bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ