Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Lê Minh Tâm

Địa chỉ KV Thới Trinh, Thới An, Ô Môn, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Lê Minh Tâm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS.CKII. Lý Ngọc Trung

Địa chỉ 7/2 KV 13, Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS.CKII. Lý Ngọc Trung bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Mắt – BS.CKI. Lê Xuân Định

Địa chỉ 26/3, Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Mắt – BS.CKI. Lê Xuân Định bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Chấn thương chỉnh hình – BS.CKI. Trần Nghĩa Trí

Địa chỉ Số 156/1 đường Trần Bạch Đằng, KV1, Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Chấn thương chỉnh hình – BS.CKI. Trần Nghĩa Trí bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Minh Luân

Địa chỉ KV Trường Hưng, Trường Lạc, Ô Môn, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Minh Luân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Đa khoa Hoàng Minh

Địa chỉ 1159 Quốc lộ 91, Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Hoàng Minh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ