Phòng khám Mắt – BS.CKI. Lê Xuân Định

Địa chỉ 26/3, Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Mắt – BS.CKI. Lê Xuân Định bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Chấn thương chỉnh hình – BS.CKI. Trần Nghĩa Trí

Địa chỉ Số 156/1 đường Trần Bạch Đằng, KV1, Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Chấn thương chỉnh hình – BS.CKI. Trần Nghĩa Trí bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Đa khoa Hoàng Minh

Địa chỉ 1159 Quốc lộ 91, Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Hoàng Minh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Đoàn Anh Tuân

Địa chỉ 42/15 KV Bình Lập, Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Đoàn Anh Tuân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Võ Thị Mỹ Hoàng

Địa chỉ Khu vực Thới Thuận, Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Võ Thị Mỹ Hoàng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Cơ sở điều trị Methadone – BS.CKI. Nguyễn Việt Dũng

Địa chỉ Quốc lộ 91, KV5, Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Cơ sở điều trị Methadone – BS.CKI. Nguyễn Việt Dũng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Cơ sở dịch vụ làm răng giả – NC. Nguyễn Văn Sơn

Địa chỉ 523/6 đường 26.3, Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Cơ sở dịch vụ làm răng giả – NC. Nguyễn Văn Sơn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ