TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH ĐÀO – BS. Y Sỹ Hồ Bảy

Địa chỉ Thôn 1, xã Bình Đào, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH ĐÀO – BS. Y Sỹ Hồ Bảy bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH AN – BS. Y Sỹ Lê Văn Tân

Địa chỉ An Thành 1, xã Bình An, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH AN – BS. Y Sỹ Lê Văn Tân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH QUÝ – BS. Võ Trung Tấn

Địa chỉ Quý Phước 2, xã Bình Quý, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH QUÝ – BS. Võ Trung Tấn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Vũ Như Bình

Địa chỉ -, thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Vũ Như Bình bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Văn Đức Nhật

Địa chỉ Tổ 4, thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Văn Đức Nhật bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Đức Thân

Địa chỉ Kế xuyên 2, xã Bình Tú, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Đức Thân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THĂNG BÌNH – BS. Võ Hưng Lựu

Địa chỉ Tổ 2, thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THĂNG BÌNH – BS. Võ Hưng Lựu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KV BÌNH TRỊ – BS. Trương Công Hiệp

Địa chỉ Thôn Châu Lâm, xã Bình Trị, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KV BÌNH TRỊ – BS. Trương Công Hiệp bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH PHỤC – BS. Trần Thị Liễu

Địa chỉ Thôn Tất Viên, xã Bình Phục, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH PHỤC – BS. Trần Thị Liễu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ