TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ ĐÔ, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ Xóm Mới, xã Phú Đô, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ ĐÔ, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

NHA KHOA NGỌC HUẾ – BS. Vũ Ngọc Tú

Địa chỉ Phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về NHA KHOA NGỌC HUẾ – BS. Vũ Ngọc Tú bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT BÍCH MAI – BS. Trần Văn Phượng

Địa chỉ Xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT BÍCH MAI – BS. Trần Văn Phượng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ – CÔNG TY THAN KHÁNH HOÀ – VVMI

Địa chỉ Xóm Cao Sơn 1, xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ – CÔNG TY THAN KHÁNH HOÀ – VVMI bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TỨC TRANH, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ Xóm Cây Thị, xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TỨC TRANH, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT THÀNH ĐÔ – BS. Phạm Thị Thanh Hương

Địa chỉ Tiểu khu Cầu Trắng, thị trấn Đu, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT THÀNH ĐÔ – BS. Phạm Thị Thanh Hương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ SƠN CẨM, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ Khu tái định cư xóm 6, xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ SƠN CẨM, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ ÔN LƯƠNG, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ Xóm Trung Tâm, xã ôn Lương, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ ÔN LƯƠNG, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT KIM LONG – BS. Tạ Thị Kim Thúy

Địa chỉ Xóm Làng, xã Yên Đổ, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT KIM LONG – BS. Tạ Thị Kim Thúy bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ