TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NẬM NHÙN

Địa chỉ Bản Nậm Nhùn, thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NẬM NHÙN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Pú Đao – BS. Nguyễn Hồng Quang

Địa chỉ Bản Hồng Ngài, xã Pú Đao, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Pú Đao – BS. Nguyễn Hồng Quang bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã thị trấn Nậm Nhùn – BS. Lò Thị Khải

Địa chỉ Bản Nậm Hàng, thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã thị trấn Nậm Nhùn – BS. Lò Thị Khải bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Mường Mô – BS. Mào Văn Pháy

Địa chỉ Bản Mường Mô, xã Mường Mô, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Mường Mô – BS. Mào Văn Pháy bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Nậm Ban – BS. Ma Đình Tuyến

Địa chỉ Bản Nậm Ô, xã Nậm Ban, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Nậm Ban – BS. Ma Đình Tuyến bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Nậm Chà – BS. Lường Ngọc Chỉnh

Địa chỉ Bản Nậm Chà, xã Nậm Chà, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Nậm Chà – BS. Lường Ngọc Chỉnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Nậm Manh – BS. Dương Văn Hân

Địa chỉ Bản Nậm Manh, xã Nậm Manh, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Nậm Manh – BS. Dương Văn Hân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Nậm Pì – BS. Lò Duy Ân

Địa chỉ Bản Nậm Pì, xã Nậm Pì, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Nậm Pì – BS. Lò Duy Ân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Hua Bum – BS. Khoàng Văn Đạo

Địa chỉ Bản Chang chảo Pá, xã Hua Bun, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Hua Bum – BS. Khoàng Văn Đạo bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Lê Lợi – BS. Lò Thị Huyến

Địa chỉ Bản Nậm Na, xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Lê Lợi – BS. Lò Thị Huyến bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ