TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KIM ĐỘNG

Địa chỉ -, thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Hưng Yên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KIM ĐỘNG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Tạ Huy Thẩm

Địa chỉ -, thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Hưng Yên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Tạ Huy Thẩm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA – BS. Lê Thị Minh Lý

Địa chỉ -, thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Hưng Yên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA – BS. Lê Thị Minh Lý bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Nguyễn Thị Phương

Địa chỉ -, thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Hưng Yên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Nguyễn Thị Phương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP MINH TÂM – BS. Nguyễn Thị Phương

Địa chỉ -, thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Hưng Yên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP MINH TÂM – BS. Nguyễn Thị Phương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP NHI CAO – BS. Lê Văn Lương

Địa chỉ -, xã Thọ Vinh, Huyện Kim Động, Hưng Yên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP NHI CAO – BS. Lê Văn Lương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP PHONG LINH – BS. Nguyễn Thị Dung

Địa chỉ -, thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Hưng Yên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP PHONG LINH – BS. Nguyễn Thị Dung bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Đào Nhiệt Tình

Địa chỉ TRƯƠNG XÁ, xã Toàn Thắng, Huyện Kim Động, Hưng Yên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Đào Nhiệt Tình bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Nguyễn Văn Minh

Địa chỉ TRƯƠNG SXAS, xã Toàn Thắng, Huyện Kim Động, Hưng Yên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Nguyễn Văn Minh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ