PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Vương Đình Việt

Địa chỉ Tổ 11, thị trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Vương Đình Việt bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN LỢI, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ Xóm Tân Thành, xã Tân Lợi, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TÂN LỢI, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP NHÂN DÂN – BS. Vũ Viết Hồng

Địa chỉ Tổ 15, thị trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP NHÂN DÂN – BS. Vũ Viết Hồng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ HỢP TIẾN, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ Xóm Bãi Bông, xã Hợp Tiến, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ HỢP TIẾN, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Triệu Văn Phương

Địa chỉ Xóm Bãi Bông, xã Hợp Tiến, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Triệu Văn Phương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ NAM HÒA, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ Xóm Cầu Đất, xã Nam Hòa, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ NAM HÒA, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ