TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BA BỂ

Địa chỉ Tiểu khu 2, thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BA BỂ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ ĐỊA LINH

Địa chỉ Thôn Tát Dài, xã Địa Linh, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ ĐỊA LINH bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ CAO THƯỢNG

Địa chỉ thôn Khuổi Tăng, xã Cao Thượng, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ CAO THƯỢNG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ BÀNH TRẠCH

Địa chỉ Lủng Điếc, xã Bành Trạch, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ BÀNH TRẠCH bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ KHANG NINH

Địa chỉ Thôn Nà Làng, xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ KHANG NINH bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG PHÚC

Địa chỉ Thôn Tẩn Lượt, xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG PHÚC bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ MỸ PHƯƠNG

Địa chỉ Thôn Khuổi Sliến, xã Mỹ Phương, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ MỸ PHƯƠNG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ HOÀNG TRĨ

Địa chỉ Thôn Nà co, xã Hoàng Trĩ, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ HOÀNG TRĨ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ CHU HƯƠNG

Địa chỉ Bản Lùng, xã Chu Hương, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ CHU HƯƠNG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ YẾN DƯƠNG – BS. Lưu Bá Khang

Địa chỉ Thôn Nà dảo, xã Yến Dương, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ YẾN DƯƠNG – BS. Lưu Bá Khang bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ