Phòng khám Sản phụ khoa 108 – BS. Hà Huy Giáp

Địa chỉ Khu 9, TT Sông Thao, Cẩm Khê, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa 108 – BS. Hà Huy Giáp bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Đa khoa Y cao Thiện Đức – Phú Thọ

Địa chỉ Khu 11, TT Sông Thao, Cẩm Khê, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Y cao Thiện Đức – Phú Thọ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Mắt & Kính thuốc – BS. Hoàng Cừ

Địa chỉ Khu 7, TT Sông Thao, Cẩm Khê, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Mắt & Kính thuốc – BS. Hoàng Cừ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Đa khoa 103 - Phú Thọ

Phòng khám Đa khoa 103 – Phú Thọ

Địa chỉ Khu 9, TT Sông Thao, Cẩm Khê, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa 103 – Phú Thọ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ