Phòng khám Đa khoa Lương Điền

Địa chỉ Phố 2, TT Cành Nàng, Bá Thước, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Lương Điền bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – YS. Đỗ Văn Thược

Địa chỉ Thôn Muỗng, Điền Trung, Bá Thước, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – YS. Đỗ Văn Thược bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – YS. Hoàng Thị Nhung

Địa chỉ Thôn Tráng, Lâm Sa, Bá Thước, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – YS. Hoàng Thị Nhung bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Nguyễn Văn Nhạ

Địa chỉ -, TT Cành Nàng, Bá Thước, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Nguyễn Văn Nhạ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phong khám Tai mũi họng – BS. Lê Phú Ngọc

Địa chỉ 31 Phố III, Cành Nàng, Bá Thước, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phong khám Tai mũi họng – BS. Lê Phú Ngọc bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Cao Văn Vượng

Địa chỉ -, Điên Thượng, Bá Thước, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Cao Văn Vượng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ