Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Nguyên

Địa chỉ -, Phường Trưng Vương, Tp Thái Nguyên, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Nguyên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ