Khoa khám chuyên khoa Nội – Bệnh viện Đa Khoa Bảo Sơn 2

Địa chỉ 52 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Khoa khám chuyên khoa Nội – Bệnh viện Đa Khoa Bảo Sơn 2 bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Khoa Khám bệnh – Bệnh viện tư nhân Hà Thành

Địa chỉ 61 Vũ Thạnh, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Khoa Khám bệnh – Bệnh viện tư nhân Hà Thành bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Nhi Trung ương

Địa chỉ 18/879 La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Nhi Trung ương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Địa chỉ 1 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đông Đô

Địa chỉ 5 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đông Đô bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Địa chỉ 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ