Trang chủ Mỗi gói 3 g chứa Acetylcystein 100 mg

Mỗi gói 3 g chứa Acetylcystein 100 mg

Thuốc Acenews: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Acenews Hộp 30 gói x 1 g SĐK VD-25997-16. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Mỗi gói 3 g chứa Acetylcystein 100 mg