Trang chủ Mỗi gói 2g chứa: Acetylcystein 200 mg

Mỗi gói 2g chứa: Acetylcystein 200 mg

Thuốc Travimuc: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Travimuc Hộp 10 gói x 2 g SĐK VD-30580-18. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Mỗi gói 2g chứa: Acetylcystein 200 mg

Thuốc Phabalysin 200: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Phabalysin 200 Hộp 30 gói x 2g SĐK VD-29858-18. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Mỗi gói 2g chứa: Acetylcystein 200 mg

Thuốc Maxxmucous-AC 200: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Maxxmucous-AC 200 Hộp 10 gói, 30 gói x 2g SĐK VD-28843-18. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Mỗi gói 2g chứa: Acetylcystein 200 mg

Thuốc Acetylcystein 200: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Acetylcystein 200 Hộp 30 gói x 2g SĐK VD-26163-17. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Mỗi gói 2g chứa: Acetylcystein 200 mg

Thuốc Tocemux: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Tocemux Hộp 30 gói x 2g SĐK VD-26314-17. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Mỗi gói 2g chứa Acetylcystein 200 mg
Hình ảnh Thuốc Muxco

Thuốc Muxco: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Muxco Hộp 20 gói x 2g SĐK VD-23950-15. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Mỗi gói 2g chứa: Acetylcystein 200 mg

Thuốc Picymuc: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Picymuc Hộp 10 gói, 18 gói, 30 gói x 2g SĐK VD-24442-16. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Mỗi gói 2g chứa: Acetylcystein 200 mg

Thuốc Brocamyst-DNA: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Brocamyst-DNA Hộp 30 gói x 2 g SĐK VD-23770-15. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Mỗi gói 2g chứa: Acetylcystein 200 mg