Trang chủ Mỗi gói 1g chứa: Kẽm (dưới dạng Kẽm gluconat 105 mg) 15 mg

Mỗi gói 1g chứa: Kẽm (dưới dạng Kẽm gluconat 105 mg) 15 mg

Khoáng chất và Vitamin Zinc 15: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Khoáng chất và Vitamin Zinc 15 Hộp 30 gói x 1g SĐK VD-27425-17. Nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần Mỗi gói 1g chứa: Kẽm (dưới dạng Kẽm gluconat 105 mg) 15 mg