Trang chủ Mỗi gói 10ml cao lỏng chứa: Địa long 0,4g; Hoàng kỳ 4g; Đương quy 0,8g; Xích thược 0,6g; Xuyên khung 0,4g; Đào nhân 0,4g; Hồng hoa 0,4g

Mỗi gói 10ml cao lỏng chứa: Địa long 0,4g; Hoàng kỳ 4g; Đương quy 0,8g; Xích thược 0,6g; Xuyên khung 0,4g; Đào nhân 0,4g; Hồng hoa 0,4g

Thuốc Bổ khí thông mạch K-Yingin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Thuốc Bổ khí thông mạch K-Yingin Hộp 10 gói, 20 gói x 10ml SĐK VD-28667-18. Nhóm Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật có thành phần Mỗi gói 10ml cao lỏng chứa: Địa long 0,4g; Hoàng kỳ 4g; Đương quy 0,8g; Xích thược 0,6g; Xuyên khung 0,4g; Đào nhân 0,4g; Hồng hoa 0,4g