Trang chủ Mỗi gói 10g chứa: Nhôm oxyd (dưới dạng Nhôm hydroxyd khô) 200 mg; Magnesi hydroxid 400 mg

Mỗi gói 10g chứa: Nhôm oxyd (dưới dạng Nhôm hydroxyd khô) 200 mg; Magnesi hydroxid 400 mg

Thuốc Dotioco: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Dotioco Hộp 10 gói, 20 gói, 30 gói x 10g SĐK VD-29604-18. Nhóm có thành phần Mỗi gói 10g chứa: Nhôm oxyd (dưới dạng Nhôm hydroxyd khô) 200 mg; Magnesi hydroxid 400 mg