Trang chủ Mỗi gói 1035mg chứa: Paracetamol 150mg; Acid ascorbic 75 mg

Mỗi gói 1035mg chứa: Paracetamol 150mg; Acid ascorbic 75 mg

Khoáng chất và Vitamin Efferhasan-C: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Khoáng chất và Vitamin Efferhasan-C Hộp 12 gói, hộp 30 gói, hộp 50 gói, hộp 100 gói 1035mg SĐK VD-29482-18. Nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần Mỗi gói 1035mg chứa: Paracetamol 150mg; Acid ascorbic 75 mg