Trang chủ Điều trị tim mạch

Điều trị tim mạch

Thuốc Agisimva 20: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Agisimva 20 Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim SĐK VD-10066-10. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Simvastatin 20mg

Thuốc Captagim: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Captagim Hộp 10 vỉ x 10 viên nén SĐK VD-10069-10. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Captopril 25mg

Thuốc Agindopin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Agindopin Hộp 3 vỉ x 10 viên nén SĐK VD-10063-10. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Amlodipin besilat tương đương 5mg Amlodipin

Thuốc Aginolol 50: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Aginolol 50 Hộp 10 vỉ x 10 viên nén SĐK VD-11499-10. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Atenolol 50 mg

Thuốc Atpure-50: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Atpure-50 Hộp 2 vỉ x 14 viên SĐK VN-2986-07. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần S(-) Atenolol

Thuốc Metpure-XL 25: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Metpure-XL 25 Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-2981-07. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần S(-) Metoprolol succinate

Thuốc Metpure-XL 50: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Metpure-XL 50 Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-2982-07. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần S(-) Metoprolol succinate

Thuốc Asomex-5: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Asomex-5 Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-2980-07. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần S(-) Amlodipine besilat

Thuốc S-Amlong 5: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc S-Amlong 5 Hộp 20 vỉ x 10 viên SĐK VN-1459-06. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần S(-) Amlodipine besilat

Thuốc Atpure-25: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Atpure-25 Hộp 2 vỉ x 14 viên SĐK VN-2985-07. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần S(-) Atenolol