Danh sách tổng hợp

Thuốc Becosemid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Becosemid Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-24500-16. Nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần Furosemid 40 mg

Thuốc Fudrovide 40: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Fudrovide 40 Hộp 2 vỉ x 20 viên; hộp 1 chai 100 viên SĐK VD-24312-16. Nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần Furosemid 40mg

Thuốc Furosol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Furosol Hộp 10 ống x 2ml SĐK VD-24683-16. Nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần Furosemid 20mg/2ml

Thuốc Verospiron: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Verospiron SĐK VN-19163-15. Nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần Spironolacton 50mg

Thuốc Mannitol Injection: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Mannitol Injection SĐK VN-19082-15. Nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần Mannitol 50g/250ml

Thuốc Furosemidum Polpharma: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Furosemidum Polpharma Hộp 50 ống 2ml SĐK VN-18406-14. Nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần Furosemide 10mg/ml

Thuốc BFS-Furosemide: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc BFS-Furosemide Hộp 10 ống nhựa, Hộp 20 ống nhựa, Hộp 50 ống nhựa x 2ml SĐK VD-21548-14. Nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần Furosemide 20mg/2ml

Thuốc Furosemide: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Furosemide Hộp 10 ống x 2ml; Hộp 50 ống x 2ml SĐK VD-20854-14. Nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần Furosemid 20mg/2ml

Thuốc Fudrovide: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Fudrovide Hộp 10 ống x 2ml; hộp 50 ống x 2ml SĐK VD-20853-14. Nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần Furosemid 20mg/2ml

Thuốc Mannitol Injection “Sintong”: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Mannitol Injection "Sintong" Chai 300 ml SĐK VN-18580-14. Nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần Mannitol 60g/300ml