Danh sách tổng hợp

Thuốc Dillicef: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Dillicef Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, Chai 30 viên, chai 60 viên, chai 100 viên SĐK VD-30715-18. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Quetiapin (dưới dạng Quetiapin fumarat) 100 mg

Thuốc Mibeserc 16 mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Mibeserc 16 mg Hộp 03 vỉ x 20 viên; Hộp 05 vỉ x 20 viên; Hộp 10 vỉ x 20 viên SĐK VD-30847-18. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Betahistidine dihydroclorid 16mg

Thuốc Levetacis 500: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Levetacis 500 Hộp 03 vỉ x 10 viên; Hộp 05 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-30844-18. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Levetiracetam 500mg

Thuốc Levetacis 750: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Levetacis 750 Hộp 03 vỉ x 10 viên; Hộp 05 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-30845-18. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Levetiracetam 750mg

Thuốc Ozapine-10: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ozapine-10 Hộp lớn x 3 hộp nhỏ x 5 vỉ x 10 viên SĐK VN-21349-18. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Olanzapin 10mg

Thuốc Levetacis 1000: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Levetacis 1000 Hộp 03 vỉ x 10 viên; Hộp 05 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-30843-18. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Levetiracetam 1000mg

Thuốc Lilonton Injection 3000mg/15ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Lilonton Injection 3000mg/15ml Hộp 5 ống 15ml SĐK VN-21342-18. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Mỗi 15ml chứa Piracetam 3000mg

Thuốc Pagalin 150: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Pagalin 150 Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-30568-18. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Pregabalin 150mg

Thuốc Piraxnic: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Piraxnic Hộp 03 vỉ x 10 viên; Hộp 06 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên SĐK VD-30821-18. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Piracetam 400mg; Cinnarizin 25mg

Thuốc Phenobarbital 0,1 g: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Phenobarbital 0,1 g Hộp 10 vỉ x 10 viên; chai 100 viên SĐK VD-30561-18. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Phenobarbital 100mg