Danh sách tổng hợp

Hình ảnh Thuốc DAVIBEST

Thuốc DAVIBEST: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc DAVIBEST 3 vỉ x 10 viên nén bao phim. SĐK QLĐB-444-14. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Trazodone HCl 50 mg
Hình ảnh Thuốc EVALDEZ

Thuốc EVALDEZ: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc EVALDEZ 6 vỉ x 10 viên nén SĐK VD-18841-13. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Levosulpiride 50 mg

Thuốc Betahistine – US 8mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Betahistine - US 8mg Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-30887-18. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Betahistin dihydroclorid 8 mg
Hình ảnh Thuốc RAXIZ

Thuốc RAXIZ: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc RAXIZ Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK QLĐB-416-13. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Vigabatrin 500mg
Hình ảnh Thuốc QUEITOZ

Thuốc QUEITOZ: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc QUEITOZ Hộp 4 vỉ x 7 viên SĐK VD-20077-13. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Quetiapine 200 mg
Hình ảnh Thuốc QUEITOZ 50

Thuốc QUEITOZ 50: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc QUEITOZ 50 Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-20077-13. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần

Thuốc DURAPIL fort: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc DURAPIL fort Hộp 1 vỉ x 10 viên SĐK VD-30728-18. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Dapoxetin (dưới dạng Dapoxetin HCl) 60mg

Thuốc DURAPIL: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc DURAPIL Hộp 1 vỉ x 10 viên SĐK VD-30727-18. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Dapoxetin (dưới dạng Dapoxetin HCl) 30mg

Thuốc Rotundin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Rotundin Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-30855-18. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Rotundin 30 mg

Thuốc Dorabep: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Dorabep Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, Chai 100 viên, chai 200 viên, chai 500 viên SĐK VD-30717-18. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Piracetam 800mg