Danh sách tổng hợp

Thuốc Atipiracetam plus: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Atipiracetam plus Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Chai 30 viên; Chai 60 viên; Chai 100 viên SĐK VD-30303-18. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Piracetam 400 mg; Cinnarizin 25 mg

Thuốc Viavan: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Viavan Hộp 03 vỉ x 10 viên SĐK VD-28142-17. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Piracetam 400mg; Cinnarizin 25mg

Thuốc Zypeace OD tab 5mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Zypeace OD tab 5mg Hộp 4 vỉ x 7 viên SĐK VN-20965-18. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Olanzapine 5mg

Thuốc Rotundin TW3: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Rotundin TW3 Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-30553-18. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Rotundin 30mg

Thuốc Maxxneuro-MZ 30: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Maxxneuro-MZ 30 Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-30294-18. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Mirtazapin 30mg

Thuốc Aurozapine 15: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Aurozapine 15 Hộp 2 vỉ x 14 viên SĐK VN-21176-18. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Mirtazapin 15mg

Thuốc Alicopin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Alicopin Hộp 6 vỉ x 10 viên SĐK VD-30548-18. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Haloperidol 2 mg

Thuốc Midazolam B. Braun 5mg/ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Midazolam B. Braun 5mg/ml Hộp 10 ống 1ml SĐK VN-21177-18. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Midazolam (dưới dạng midazolam HCl) 5mg/ml

Thuốc Rotundin 30mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Rotundin 30mg Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-30395-18. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Rotundin 30 mg

Thuốc Zosert 50: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Zosert 50 Hộp 5 vỉ x 10 viên SĐK VN-21134-18. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Sertralin (dưới dạng Sertralin hydroclorid) 50mg