Danh sách tổng hợp

Thuốc Gatanin 500mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Gatanin 500mg Hộp 2 vỉ x 10 viên nén SĐK VNA-4639-01. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Acetyl-DL-Leucine

Thuốc Duxil 48ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Duxil 48ml Hộp 1 Lọ 48ml SĐK VN-7681-03. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Almitrine, Ranbasine

Thuốc Fangalrin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Fangalrin Hộp 2 vỉ 10 viên nén SĐK VNA-4338-01. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Acetyl-DL-Leucine

Thuốc Solian: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Solian Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-10337-05. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Amisulpride

Thuốc Solian: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Solian Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-10336-05. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Amisulpride

Thuốc Coatangaponin 500mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Coatangaponin 500mg Hộp 2 vỉ x 10 viên nén SĐK V1037-H12-05. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Acetyl-DL-Leucine
Hình ảnh Thuốc Aleucin 500mg

Thuốc Aleucin 500mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Aleucin 500mg Hộp 3 vỉ x 10 viên nén SĐK VNA-1440-04. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Acetyl-DL-Leucine

Thuốc Coatangaponin 500mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Coatangaponin 500mg Hộp 2 vỉ x 10 viên nén, hộp 1 lọ 20 viên nén SĐK VNA-4281-01. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Acetyl-DL-Leucine

Thuốc Kalmitrin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Kalmitrin Hộp 2 vỉ x 15 viên nén dài bao phim SĐK VNB-4449-05. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Almitrine bismesylate , Raubasine