Danh sách tổng hợp

Thuốc Banophin Tablet: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Banophin Tablet Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-2926-07. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Baclofen

Thuốc Prindax: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Prindax Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-1157-06. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Baclofen

Thuốc Baclosal: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Baclosal Hộp 1 Lọ x 50 viên SĐK VN-7845-03. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Baclofen

Thuốc Tracrium: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Tracrium Hộp 5 ống x 2;5ml SĐK VN-5840-01. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Atracurium Besylate

Thuốc Tracrium: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Tracrium Hộp 5 ống x 2;5ml SĐK VN-7560-03. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Atracurium Besylate

Thuốc Hanaatra: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Hanaatra Hộp 10 ống x 2,5ml SĐK VN-0374-06. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Atracurium Besylate