Danh sách tổng hợp

Thuốc Aticolcide 8: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Aticolcide 8 Hộp 2 vỉ x 10 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 chai 30 viên; Hộp 1 chai 60 viên; Hộp 1 chai 100 viên SĐK VD-30302-18. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Thiocolchicosid 8mg

Thuốc Vesitis: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vesitis Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Lọ 100 viên SĐK VD-27945-17. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Eperison hydrochlorid 50 mg

Thuốc Maxxflame-B10: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Maxxflame-B10 Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-30290-18. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Baclofen 10 mg

Thuốc Maxxflame-B20: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Maxxflame-B20 Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-30291-18. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Baclofen 20 mg

Thuốc Zonaxson: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Zonaxson Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-20343-17. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Eperison hydrochlorid 50mg

Thuốc Meyerison: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Meyerison Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-30780-18. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Eperison hydrochlorid 50 mg
Hình ảnh Thuốc Cancetil

Thuốc Meyercosid 4: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Meyercosid 4 Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-30775-18. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Thiocolchicosid 4mg

Thuốc Meyercosid 8: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Meyercosid 8 Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-30776-18. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Thiocolchicosid 8 mg

Thuốc Tadalafil MP: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Tadalafil MP Hộp 1 vỉ x 2 viên SĐK VD-30633-18. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Tadalafil 10mg

Thuốc Zamko 25: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Zamko 25 Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-30504-18. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Baclofen 25mg