PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. Trương Tấn Lực

Địa chỉ 96 Nguyễn Biểu, phường 01, Quận 5, Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. Trương Tấn Lực bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. Vũ Văn Hoàng

Địa chỉ 44A Nguyễn Văn Đậu, phường 06, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. Vũ Văn Hoàng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. Vũ Văn Nghĩa

Địa chỉ 375A Bến Bình Đông, phường 15, Quận 8, Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. Vũ Văn Nghĩa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. Phạm Đình Duy

Địa chỉ 08 Nguyễn Lâm, phường 06, Quận 10, Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. Phạm Đình Duy bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. Phạm Duy Toàn

Địa chỉ 26 Tân Thành, phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. Phạm Duy Toàn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. Phạm Hồng Thái

Địa chỉ 14/1 Ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. Phạm Hồng Thái bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. Phạm Văn Kiên

Địa chỉ 55/30 Nguyễn Chế Nghĩa, phường 13, Quận 8, Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. Phạm Văn Kiên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. Phạm Văn Tịnh

Địa chỉ 29 Trương Văn Hải KP 2, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. Phạm Văn Tịnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. Nguyễn Quang Thiện

Địa chỉ F1/663 Ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. Nguyễn Quang Thiện bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. Phan Chung Thùy Lynh

Địa chỉ 587 Khu phố 2 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. Phan Chung Thùy Lynh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ