Trang chủ TÌM KIẾM

Promethazin - kết quả tìm kiếm

Vui lòng tìm lại nếu chưa hài lòng

Thuốc Axcel Promethazine-5 Syrup: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Axcel Promethazine-5 Syrup Hộp 1 chai x 60ml SĐK VN-10864-10 công văn gia hạn số 8037/QLD-ĐK ngày 12/6/2017. Nhóm có thành phần Promethazin

Thuốc Promethazin 2%: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Promethazin 2% Hộp 1 Tube 10g. Bôi da SĐK VD-18771 -13. Nhóm có thành phần Promethazin

Thuốc Promethazin 2%: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Promethazin 2% Kem bôi da, dùng ngoài. Hộp 1 tube SĐK VD-18771-13). Nhóm có thành phần Promethazin

Thuốc Promethazin 10g: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Promethazin 10g Hộp 01 Tube SĐK VD-24422-16. Nhóm có thành phần Promethazin

Thuốc PROMETHAZIN 2%: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc PROMETHAZIN 2% Hộp 1 Tube 10g SĐK VD-18771-13. Nhóm có thành phần Promethazin

Thuốc Promethazin Hcl 2%: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Promethazin Hcl 2% Việt Nam SĐK Hộp 1 tuýp 10g kem bôi ngoài da. Nhóm có thành phần Promethazin

Thuốc Pipolphen 50mg/2ml (Promethazin): Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Pipolphen 50mg/2ml (Promethazin) Hộp 100 ống dung dịch tiêm SĐK VN-9202-09.. Nhóm có thành phần Promethazin

Thuốc Promethazin 5g: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Promethazin 5g Hộp 1 tube kem bôi da SĐK VD – 10554 - 10. Nhóm có thành phần Promethazin

Thuốc Promethazin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Promethazin Hộp 1 chai x 90ml siro SĐK VD-17020-12. Nhóm có thành phần Promethazin HCl 90mg

Thuốc Promethazin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Promethazin Hộp 5 vỉ x 20 viên SĐK VD-19300-13. Nhóm có thành phần Promethazin HCl 15mg