Trang chủ TÌM KIẾM

Casalmux - kết quả tìm kiếm

Vui lòng tìm lại nếu chưa hài lòng

Thuốc CASALMUX: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc CASALMUX SĐK VD-8297-09 17797/QLD-ĐK. Nhóm có thành phần Carbocistein + Salbutamol

Thuốc Casalmux: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Casalmux Việt Nam SĐK Gói, thuốc bột, uống. Nhóm có thành phần Carbocistein + Salbutamol

Thuốc Casalmux: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Casalmux Hộp 20 gói SĐK VD-8297-09. Nhóm có thành phần Carbocistein+salbutamol

Thuốc Casalmux P: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Casalmux P Hộp 20 gói 2g SĐK VD-19166-13. Nhóm có thành phần Carbocystein 250mg

Thuốc Casalmux P: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Casalmux P Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-18836-13. Nhóm có thành phần Carbocystein 250mg

Thuốc Casalmux: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Casalmux Hộp 20 gói x 2g thuốc bột uống SĐK VD-8297-09. Nhóm có thành phần Carbocistein Salbutamol sulphat

Thuốc Casalmux: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Casalmux Hộp 20 gói x 2g SĐK VD-24506-16. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Mỗi gói chứa: Carbocistein 250mg; Salbutamol sulphat 1mg