Danh sách tổng hợp

Thuốc Telmisartan: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Telmisartan là thuốc gốc nhóm Thuốc tim mạch có thành phần chính là Telmisartan. Các biệt dược Micardis; Micardis Plus
Thuốc Tizanidine 2mg 4mg

Thuốc Tizanidine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Tizanidine là thuốc gốc nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần chính là Tizanidine hydrochloride. Các biệt dược Tinzyl

Thuốc Thiamazole: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Thiamazole là thuốc gốc nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần chính là Thiamazole.. Các biệt dược Metizol; Thyrozol; Thyrozol 10mg

Thuốc Terazosin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Terazosin là thuốc gốc nhóm Thuốc tim mạch có thành phần chính là Terazosin.. Các biệt dược Hytrin; Setegis; Teranex

Thuốc Terbinafine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Terbinafine là thuốc gốc nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần chính là Terbinafine HCl.. Các biệt dược Losinol; Nanisil; Xfin

Thuốc Terbinafine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Terbinafine là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Terbinafine hydrochloride. Các biệt dược Letspo; Terbinafin 1%; Terbinafine Stada Cream 1%

Thuốc Ticlopidine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ticlopidine là thuốc gốc nhóm Thuốc tim mạch có thành phần chính là Ticlopidine. Các biệt dược DaeHwa Ticpid; Tikleen

Thuốc Theophylline: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Theophylline là thuốc gốc nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần chính là Theophylline. Các biệt dược Diaphylline; Petphyllin 100mg; Theophylin

Thuốc Terbutaline: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Terbutaline là thuốc gốc nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần chính là Terbutaline sulfate. Các biệt dược Bricanyl; Bricanyl depot; Bricanyl respules

Thuốc Tamoxifen: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Tamoxifen là thuốc gốc nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần chính là Tamoxifen citrate. Các biệt dược Nolvadex