Danh sách tổng hợp

Thuốc Amiodarone: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Amiodarone là thuốc gốc nhóm Thuốc tim mạch có thành phần chính là Amiodarone hydrochloride. Các biệt dược Cordarone; Sedacoron

Thuốc Attapulgite: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Attapulgite là thuốc gốc nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần chính là Attapulgite. Các biệt dược Actapulgite 3g

Thuốc Atenolol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Atenolol là thuốc gốc nhóm Thuốc tim mạch có thành phần chính là Atenolol. Các biệt dược Atenolol; Betacard 50; Catenol 50; Sinil Atenolol

Thuốc Amphotericin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Amphotericin là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Amphotericin. Các biệt dược Fungizone

Thuốc Amisulpride: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Amisulpride là thuốc gốc nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần chính là Amisulpride. Các biệt dược Solian

Thuốc Adenosine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Adenosine là thuốc gốc nhóm Thuốc tim mạch có thành phần chính là Adenosine. Các biệt dược Adenosin; Etexatri Tablets; A.T.P 20mg

Thuốc Albendazole: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Albendazole là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Albendazole. Các biệt dược Albendazol; Adazol 400mg; ABZ

Thuốc Albumin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Albumin là thuốc gốc nhóm Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử có thành phần chính là Human albumin. Các biệt dược Human Albumin; ALBUTEIN

Thuốc Amlodipine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Amlodipine là thuốc gốc nhóm Thuốc tim mạch có thành phần chính là Amlodipine. Các biệt dược Amaday; Amdepin; Amlid

Thuốc Atracurium: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Atracurium là thuốc gốc nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần chính là Atracurium besylate. Các biệt dược Tracrium; Hanaatra