Danh sách tổng hợp

Hình ảnh Thuốc Cancetil

Thuốc Philkwontac Inj: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Philkwontac Inj Hộp 10 ống, 50 ống x 2ml SĐK VN-2950-07. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Ranitidine hydrochloride

Thuốc Philzaditac inj: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Philzaditac inj Hộp 10 ống x 2ml SĐK VN-0868-06. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Ranitidine hydrochloride

Thuốc Quicran: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Quicran Hộp 10 ống x 2ml SĐK VN-1056-06. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Ranitidine hydrochloride

Thuốc Omeprazole-20: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Omeprazole-20 Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-2889-07. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Omeprazole

Thuốc Lykalydin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Lykalydin Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-1374-06. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Ranitidine hydrochloride
Hình ảnh Thuốc Pepfiz Effervescent Tablets Orange flavour

Thuốc Pepfiz Effervescent Tablets Orange flavour: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Thuốc Pepfiz Effervescent Tablets Orange flavour Hộp 6 ống x 10 viên; Hộp 25 vỉ x 2 viên SĐK VN-4075-07. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Papain, Fungal Diastase, Simethicone

Thuốc Bioflora 100mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Bioflora 100mg Hộp 10 gói, 20 goi SĐK VN-4109-07. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Saccharomyces boulardii đông khô

Thuốc Bioflora 200mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Bioflora 200mg Hộp 10 viên SĐK VN-4110-07. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Saccharomyces boulardii đông khô

Thuốc Lykalydin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Lykalydin Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-1373-06. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Ranitidine hydrochloride

Thuốc Histac tablets 150mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Histac tablets 150mg Hộp 10 vỉ xé x 10 viên SĐK VN-3180-07. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Ranitidine hydrochloride