Kháng virus

Thuốc Lotugyl dental: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Lotugyl dental Hộp 1 tuýp x 10 gam, 20 gam SĐK VD-30756-18. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Mỗi 10 gam gel chứa: Metronidazol (dưới dạng Metronidazol benzoat) 100mg; Clorhexidin gluconat (dưới dạng dung dịch Clorhexidin gluconat 20 %) 5mg
Thuốc Nystatab

Thuốc Nystatab: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Nystatab Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim SĐK VD-11506-10. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Nystatin 500.000IU

Thuốc Virfarnir 150: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Virfarnir 150 Hộp 1 túi nhôm chứa 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-29435-18. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Cefdinir 150 mg

Thuốc Bisnang Ophthalmic Solution: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Bisnang Ophthalmic Solution Hộp 1 lọ 5ml SĐK VN-20597-17. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Levofloxacin 25mg/5ml
Thuốc dorogyne

Thuốc Dorogyne F: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Dorogyne F Hộp 1 vỉ, Hộp 2 vỉ, Hộp 4 vỉ, Họp 10 vỉ x 5 viên; Hộp 1 vỉ, Hộp 2 vỉ, Hộp 4 vỉ, Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-29398-18. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Spiramycin 1500000 UI; Metronidazol 250mg
Thuốc Brodicef 250

Thuốc Brodicef 250: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Brodicef 250 Hộp 2 vỉ x 15 SĐK VD-26812-17. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Cefprozil (dưới dạng Ceprozil monohydrat) 250 mg
Thuốc sulpragi

Thuốc Sulpragi: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Sulpragi Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-25617-16. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Sulpirid 50 mg
Thuốc fudcime cefixim 200mg

Thuốc Fudcime 200 mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Fudcime 200 mg Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên. Chai 30 viên, 60 viên, 100 viên SĐK VD-23642-15. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Cefixim (dưới dạng Cefixim trihydrat) 200 mg
Thuốc scanax 500

Thuốc Scanax 500: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Scanax 500 SĐK VD-23362-15. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin hydrochlorid) 500 mg
Thuốc scanax 500

Thuốc Scanax 500: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Scanax 500 SĐK VD-22676-15. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin HCl) 500 mg