Trang chủ Kháng virus

Kháng virus

Thuốc pms - Bactamox 1g

Thuốc pms – Bactamox 1g: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc pms - Bactamox 1g SĐK VD-22897-15. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 875 mg; Sulbactam (dưới dạng Sulbactam pivoxil) 125 mg;

Thuốc Lotugyl dental: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Lotugyl dental Hộp 1 tuýp x 10 gam, 20 gam SĐK VD-30756-18. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Mỗi 10 gam gel chứa: Metronidazol (dưới dạng Metronidazol benzoat) 100mg; Clorhexidin gluconat (dưới dạng dung dịch Clorhexidin gluconat 20 %) 5mg
Thuốc Nystatab

Thuốc Nystatab: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Nystatab Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim SĐK VD-11506-10. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Nystatin 500.000IU

Thuốc Virfarnir 150: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Virfarnir 150 Hộp 1 túi nhôm chứa 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-29435-18. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Cefdinir 150 mg

Thuốc Pipebamid 3,375: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Pipebamid 3,375 Hộp 1 lọ loại dung tích 20 ml SĐK VD-26907-17. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Piperacilin (dưới dạng Piperacilin natri) 3,0 g; Tazobactam (dưới dạng Tazobactam natri) 0,375 g
Thuốc Novolinda

Thuốc Novolinda: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Novolinda Hộp 1 lọ 20ml, hộp 1 lọ 30ml SĐK VD-28880-18. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Mỗi ml dung dịch chứa: Clindamycin (dưới dạng Clindamycin hydrochlorid) 10 mg; Metronidazol 8 mg

Thuốc Cefpivoxil 50: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cefpivoxil 50 Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-29747-18. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Cefditoren (dưới dạng Cefditoren Pivoxil) 50 mg

Thuốc Bisnang Ophthalmic Solution: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Bisnang Ophthalmic Solution Hộp 1 lọ 5ml SĐK VN-20597-17. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Levofloxacin 25mg/5ml
Thuốc dorogyne

Thuốc Dorogyne F: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Dorogyne F Hộp 1 vỉ, Hộp 2 vỉ, Hộp 4 vỉ, Họp 10 vỉ x 5 viên; Hộp 1 vỉ, Hộp 2 vỉ, Hộp 4 vỉ, Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-29398-18. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Spiramycin 1500000 UI; Metronidazol 250mg
Thuốc Brodicef 250

Thuốc Brodicef 500: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Brodicef 500 Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-26813-17. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Cefprozil (dưới dạng Cefprozil monohydrat) 500 mg