Danh sách tổng hợp

Thuốc Etoricoxib: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Etoricoxib là thuốc gốc nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần chính là etoricoxib. Các biệt dược

Thuốc Lornoxicam: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Lornoxicam là thuốc gốc nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần chính là Lornoxicam. Các biệt dược

Thuốc Diclofenac: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Diclofenac là thuốc gốc nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần chính là Diclofenac potassium. Các biệt dược

Thuốc Sodium chondroitin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Sodium chondroitin là thuốc gốc nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần chính là Chondroitin sulfate sodium. Các biệt dược

Thuốc Phenylbutazole: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Phenylbutazole là thuốc gốc nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần chính là Phenylbutazole. Các biệt dược

Thuốc Bromelain: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Bromelain là thuốc gốc nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần chính là Bromelain. Các biệt dược

Thuốc Diacerhein: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Diacerhein là thuốc gốc nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần chính là Diacerhein. Các biệt dược

Thuốc Chlorzoxazone: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Chlorzoxazone là thuốc gốc nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần chính là Chlorzoxazone. Các biệt dược

Thuốc Ketorolac tromethamine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ketorolac tromethamine là thuốc gốc nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần chính là Ketorolac tromethamine. Các biệt dược

Thuốc Alendronate: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Alendronate là thuốc gốc nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần chính là Sodium alendronate. Các biệt dược