Hình ảnh Vắc-xin Vắc xin phòng cúm Vaxigrip

Vắc-xin Vắc xin phòng cúm Vaxigrip: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Vắc-xin Vắc xin phòng cúm Vaxigrip Hộp 1 bơm tiêm hoặc 20 bơm tiêm, mỗi bơm tiêm nạp sẵn 0,5ml vắc xin dạng hỗn dịch. Hộp 1 bơm tiêm hoặc 20 bơm tiêm, mỗi bơm tiêm nạp sẵn 0,25ml vắc xin dạng hỗn dịch. SĐK Hộp 1 bơm tiêm hoặc 20 bơm tiêm, mỗi bơm tiêm nạp sẵn 0,5ml vắc xin dạng hỗn dịch. Hộp 1 bơm tiêm hoặc 20 bơm tiêm, mỗi bơm tiêm nạp sẵn 0,25ml vắc xin dạng hỗn dịch.. Nhóm Vắc-xin có thành phần