Danh sách tổng hợp

Thuốc SaVi Mephenesin 500: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc SaVi Mephenesin 500 Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-30497-18. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Mephenesin 500mg

Thuốc Zanastad: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Zanastad Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 100 viên SĐK VD-27544-17. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Tizanidin (dưới dạng Tizanidin hydroclorid) 2mg

Thuốc SaVi Mephenesin 250: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc SaVi Mephenesin 250 Hộp 5 vỉ x 10 viên SĐK VD-30496-18. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Mephenesin 250mg

Thuốc Zabavnik: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Zabavnik Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-29727-18. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Baclofen 10mg

Thuốc Bacfenz 20: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Bacfenz 20 Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-30488-18. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Baclofen 20mg

Thuốc Tabrison: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Tabrison Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 100 viên SĐK VD-29574-18. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Eperison HCl50mg

Thuốc Bacfenz 10: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Bacfenz 10 Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-30487-18. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Baclofen 10mg

Thuốc Topezonis 100: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Topezonis 100 Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-26725-17. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Tolperison hydrochlorid 100 mg

Thuốc Suztine 4: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Suztine 4 Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-28996-18. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Tizanidine (dưới dạng Tizanidin hydrochlorid 4,57 mg) 4 mg

Thuốc Suztine 2: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Suztine 2 Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-28995-18. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Tizanidine (dưới dạng Tizanidin hydrochlorid 2,29mg) 2 mg