Danh sách tổng hợp

Thuốc Mangiferin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Mangiferin là thuốc gốc nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần chính là Mangiferin. Các biệt dược

Thuốc Magnesium hydroxide: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Magnesium hydroxide là thuốc gốc nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần chính là Magnesi hydroxide. Các biệt dược

Thuốc Minoxidil: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Minoxidil là thuốc gốc nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần chính là Minoxidil. Các biệt dược Neoxidil

Thuốc Manidipin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Manidipin là thuốc gốc nhóm Thuốc tim mạch có thành phần chính là Manidipin. Các biệt dược

Thuốc Mesalamin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Mesalamin là thuốc gốc nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần chính là . Các biệt dược

Thuốc Menotropin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Menotropin là thuốc gốc nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần chính là Menotropin. Các biệt dược

Thuốc Mepivacain: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Mepivacain là thuốc gốc nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần chính là Mepivacain. Các biệt dược

Thuốc Mannitol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Mannitol là thuốc gốc nhóm Thuốc lợi tiểu có thành phần chính là D-Mannitol. Các biệt dược

Thuốc Minoxidil: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Minoxidil là thuốc gốc nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần chính là Minoxidil. Các biệt dược

Thuốc Meqinol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Meqinol là thuốc gốc nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần chính là Meqinol. Các biệt dược