Danh sách tổng hợp

Thuốc Insulin glargine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Insulin glargine là thuốc gốc nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần chính là Insulin glargine. Các biệt dược Lantus

Thuốc Ivermectin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ivermectin là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Ivermectin. Các biệt dược Stromectol

Thuốc Itraconazole: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Itraconazole là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Itraconazole. Các biệt dược Sporal ;Canditral; Eurotracon; Itaspor

Thuốc Isosorbide: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Isosorbide là thuốc gốc nhóm Thuốc tim mạch có thành phần chính là Isosorbide dinitrate. Các biệt dược Imdur; ISMN 40 Stada Retard; ISMN 60 Stada Retard

Thuốc Indinavir: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Indinavir là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Indinavir sulfate. Các biệt dược Crixivan; Indivula 400mg

Thuốc Imidapril: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Imidapril là thuốc gốc nhóm Thuốc tim mạch có thành phần chính là Imidapril hydrochloride. Các biệt dược Tanatril