TRẠM Y TẾ XÃ TAM AN – BS. Nguyễn Bá Lĩnh

Địa chỉ Thôn An Hòa, xã Tam An, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TAM AN – BS. Nguyễn Bá Lĩnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TAM LỘC – BS. Huỳnh Thị Diễm Trang

Địa chỉ Thôn Đại Đồng, xã Tam Lộc, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TAM LỘC – BS. Huỳnh Thị Diễm Trang bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TAM ĐÀN – BS. Hồ Quang Huy

Địa chỉ Thôn Thạch Hòa 2, xã Tam Đàn, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TAM ĐÀN – BS. Hồ Quang Huy bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TAM THÁI – BS. Hồ Thị Kim Hùng

Địa chỉ Thôn Trường Mỹ, xã Tam Thái, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TAM THÁI – BS. Hồ Thị Kim Hùng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TAM DÂN – BS. Đinh Thị Hậu

Địa chỉ Thôn Cây Sanh, xã Tam Dân, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TAM DÂN – BS. Đinh Thị Hậu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TAM LÃNH – BS. Bùi Thị Thanh Truyền

Địa chỉ Thôn An Lâu, xã Tam Lãnh, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TAM LÃNH – BS. Bùi Thị Thanh Truyền bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Bùi Quang Nhẫn

Địa chỉ -, xã Tam An, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Bùi Quang Nhẫn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ