TRẠM Y TẾ XÃ TAM THÀNH – BS. Võ Thi Thương

Địa chỉ Thôn Tú Hội, xã Tam Thành, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TAM THÀNH – BS. Võ Thi Thương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TAM PHƯỚC – BS. Trần Thị Lành

Địa chỉ Thôn Cẩm khê, xã Tam Phước, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TAM PHƯỚC – BS. Trần Thị Lành bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN PHÚ THỊNH – BS. Phan Thị Thủy

Địa chỉ Khối phố Nam Đông, thị trấn Phú Thịnh, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN PHÚ THỊNH – BS. Phan Thị Thủy bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Phạm Văn Sáu

Địa chỉ -, xã Tam Đàn, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Phạm Văn Sáu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ NINH – BS. Phan Đình Mỹ

Địa chỉ Khối phố Cẩm Thịnh, thị trấn Phú Thịnh, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ NINH – BS. Phan Đình Mỹ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TAM VINH – BS. Nguyễn Thị Thu Trang

Địa chỉ Thôn Tú Bình, xã Tam Vinh, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TAM VINH – BS. Nguyễn Thị Thu Trang bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Nguyễn Trị

Địa chỉ -, xã Tam Dân, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Nguyễn Trị bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TAM ĐẠI – BS. Nguyễn Thị Kỷ

Địa chỉ Thôn Đại an, xã Tam Đại, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TAM ĐẠI – BS. Nguyễn Thị Kỷ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ