Danh sách tổng hợp

Thuốc trivaxintana

Thuốc Trivacintana: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Trivacintana Hộp 10 vỉ x 10 viên; Lọ 100 viên SĐK VD-30172-18. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Paracetamol 500mg; Phenylephrin hydroclorid 10mg; Clorpheniramin maleat 2mg
Thuốc trivaxintana

Thuốc Trivacintana: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Trivacintana Hộp 10 vỉ x 10 viên; Lọ 100 viên SĐK VD-30171-18. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Paracetamol 500mg; Phenylephrin hydroclorid 10mg; Clorpheniramin maleat 2mg
Thuốc kháng viêm Kidsolon 4mg

Thuốc Kidsolon 4: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Kidsolon 4 Hộp 3 vỉ, 5 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 30 viên, 50 viên. SĐK VD-27643-17. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Methylprednisolon 4 mg
Thuốc aldozen 4,2mg

Thuốc Aldozen: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Aldozen Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 20 vỉ x 10 viên; hộp 30 vỉ x 10 viên SĐK VD-28326-17. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Alphachymotrypsin 4200 USP
Thuốc hydrocolacyl 5mg

Thuốc Hydrocolacyl: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Hydrocolacyl Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-25707-16. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Prednisolon 5mg
Thuốc Alpha-Medi

Thuốc Alpha-Medi: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Alpha-Medi Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-28978-18. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Alphachymotrypsin 8400 đơn vị USP
Thuốc Sovepred

Thuốc Sovepred: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Sovepred Hộp 1 chai 30 viên SĐK VD-26388-17. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Prednisolon (dưới dạng Prednisolon natri metasulfobenzoat) 5mg
Thuốc aescin 20mg

Thuốc Aescin 20 mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Aescin 20 mg Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 30 viên SĐK VD-23473-15. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Escin 20mg
Thuốc philmadol

Thuốc Philmadol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Philmadol Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-19728-16. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Acetaminophen 325mg; Tramadol HCl 37,5mg
Thuốc hydrocolacyl 5mg

Thuốc Hydrocolacyl: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Hydrocolacyl SĐK VD-22477-15. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Prednisolon 5mg