Danh sách tổng hợp

Thuốc Azathioprine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Azathioprine là thuốc gốc nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần chính là Azathioprin. Các biệt dược

Thuốc Doxifluridine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Doxifluridine là thuốc gốc nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần chính là Doxifluridine. Các biệt dược

Thuốc Tamsulosin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Tamsulosin là thuốc gốc nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần chính là Tamsulosin hydrochloride. Các biệt dược

Thuốc Irinotecan: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Irinotecan là thuốc gốc nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần chính là Irinotecan hydrochloride trihydrate. Các biệt dược

Thuốc Bicalutamide: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Bicalutamide là thuốc gốc nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần chính là Bicalutamide. Các biệt dược

Thuốc Interferon alfa 2a: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Interferon alfa 2a là thuốc gốc nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần chính là Interferon alfa 2a. Các biệt dược

Thuốc Cyclosporine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cyclosporine là thuốc gốc nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần chính là Cyclosporine. Các biệt dược

Thuốc Dactinomycin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Dactinomycin là thuốc gốc nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần chính là Dactinomycin. Các biệt dược

Thuốc Docetaxel: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Docetaxel là thuốc gốc nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần chính là . Các biệt dược

Thuốc L-asparaginase: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc L-asparaginase là thuốc gốc nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần chính là L-asparaginase. Các biệt dược