Danh sách tổng hợp

Thuốc Fentanyl Hameln 50mcg/ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Fentanyl Hameln 50mcg/ml Hộp 10 ống 10ml; Dung dịch tiêm; Tiêm SĐK VN-17325-13. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Fentanyl

Thuốc Mobic: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Mobic Hộp 5 ống 1,5ml SĐK VN-16959-13. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Meloxicam

Thuốc Feldene: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Feldene Hộp 1 lọ 15 viên SĐK VN-10466-10. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Piroxicam

Thuốc fexogold-40: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc fexogold-40 Viên nén bao phim, vỉ 10 viên, hộp 1 vỉ SĐK 7379/QLD-KD. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần febuxostat

Thuốc larfix tablets 4mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc larfix tablets 4mg Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-19774-16. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần lornoxicam

Thuốc larfix tablets 8mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc larfix tablets 8mg Viên nén bao phim, Vỉ 10 viên hộp 3 vỉ SĐK VN-19775-16. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần lornoxicam

Thuốc diacerein 50mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc diacerein 50mg Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-29797-18. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần diacerein

Thuốc arthrorein 50mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc arthrorein 50mg Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng SĐK 9590/QLD-KD. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần diacerein

Thuốc Meloxicam SPM: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Meloxicam SPM Hộp 5 vỉ x 6 viên SĐK VD-25901-16. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Meloxicam

Thuốc Etova 200: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Etova 200 Hộp 1 vỉ x 10 viên. Viên nén bao phim SĐK VD-14901-11 gia hạn SĐK CV 11242/QLD-DK đến ngày 01/08/2018. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Etodolac